VAKFIN KURULUŞU

İzmir Trafik Vakfı 2 gönüllü sivil kişi tarafından Türk Medeni Kanunu Hükümlerine göre 18.03.2014 tarihinde kurulmuş, İzmir 14. Asliye Hukuk Mahkemesince Vakıf senedi 01.07.2014 tarihinde tescil edilmiş ve Resmi Gazetede 10.09.2014 tarihinde yayınlanarak tüzel kişilik kazanmıştır. Vakfın faaliyetleri, % 100 hissesi Vakıfa ait olan bağlı kuruluşu “İZTAŞ İzmir Trafik Özel Eğitim ve Özel Sağlık Hizmetleri A.Ş.” tarafından Kahramanlar Mah. Bozkurt Caddesi No: 32 Kat:7/702 Kayalıoğlu İşhanı KONAK/İZMİR adresinde sürdürülmektedir.

İZMİR TRAFİK VAKFI - MERKEZ

Manas Bulvarı No: 47/A Folkart Towers A Kule Kat: 24/2410 BAYRAKLI-İZMİR
bilgi@izmirtrafikvakfi.org

VAKFIN BAŞLICA AMAÇLARI

 1. İzmir ili hudutları içerisinde trafik kazalarının önlenebilmesi veya en az seviyeye indirilmesi için her türlü tedbiri almak,
 2. Trafik hizmetlerinde çalışan görevlilere her türlü yardımda bulunmak, Trafik hizmetlerinde kullanılan araçlarla Trafik personelini her türlü riske karşı sigortalamak,
 3. Trafik birimlerini araç-gereç ve teknik-teçhizat bakımından güçlendirmek, İzmir trafiğinin daha düzenli olmasını temin edip kazaları ve kazalardan doğacak riski en aza indirecek her türlü çalışmayı yapmak, her türlü işletmeleri kurmak, tasarruflarda bulunmak, bu işler için İzmir halkının ve Türk Ulusunun maddi ve manevi desteğini almaktır.
Vakfımız ticari faaliyetlerini sürdürmek için sermayesinin tamamına (%100’üne) sahip olduğu “İZTAŞ İzmir Trafik Özel Eğitim ve Özel Sağlık Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi” firmasını kurmuştur.

VAKFIN ORGANLARI

 1. Mütevelli Heyeti
 2. Yönetim Kurulu
 3. Denetim Kurulu

1. MÜTEVELLİ HEYETİ

Vakıf Mütevelli Heyeti üye ve temsilcilerden (delege) oluşur.

Vakıf Mütevelli Heyeti aşağıdaki kurucu üyelerinden oluşur:

 • Mesut SANCAK
 • Rıza AKÇA
 • Mehmet İLEM
 • Cemal İPEKOĞLU
 • Emin ÖNAL
 • Kemal ZABUNOĞLU
 • R.Meryem KOCABAŞ
 • Abdurrahman ÖZCAN
 • Rıdvan ÖZDEMİR
 • Derya KILIÇ

2. İZMİR TRAFİK VAKFI YÖNETİM KURULU

BAŞKAN

Celal KOCABAŞ

ÜYELER

Sami UÇAR

Rabia Meryem KOCABAŞ

3. İZMİR TRAFİK VAKFI DENETİM KURULU

 • Abdurrahman ÖZCAN / Yeminli Mali Müşavir
 • Nurettin KARATAŞ

Ayrıca Vakıf ve bağlı şirketi İZTAŞ İzmir Trafik Özel Eğitim ve Özel Sağlık Hizmetleri A.Ş Yöntem YMM VE Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından denetlenmektedir.

Copyright © 2015 - İzmir Trafik Vakfı
İnvilon Web Tasarım